ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ Phase 2/ Phase 3 (ZH)
รหัสทัวร์
     CANP2-3ZH/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ Phase 2/ Phase 3 (ZH)
สายการบิน
     Shenzhen Airlines
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     18,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
งานกวางเจาเทรดแฟร์ งานแสดงสินค้าที่ใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของโลก ดูงานและท่องเที่ยวในครั้งเดียว โดยสายการบินเซินเจิ้นแอร์ไลน์
กำหนดการ
วันที่ 22 - 27 ตุลาคม 2562
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
Update ครั้งล่าสุด
     16 ก.ย. 62 

                    

Copyright © 2012-2019 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 087-586-0909  097-431-7878
Line id : wtravel.co.th
 
อีเมลล์ info@wtravel.co.th
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551