เกี่ยวกับเราTradFairHoliday.Com โดย บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด องค์กรชั้นนำทางด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ สำหรับนักเรียน-นักศึกษา-เยาวชนไทย และเป็นองค์กรชั้นนำทางด้านทัวร์ ท่องเที่ยวต่างประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

 

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท วอร์แรนเทกซ์(ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
ดำเนินกิจการพานักศึกษาไทยเดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Work and Travel ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในปีแรกนี้มีนักศึกษาไทย เดินทางไปร่วมโครงการ Work and Travel กับ Worantex 250 คน
ต่อมาบริษัทฯ ได้เปิดพานักเรียน-นักศึกษา และเยาวชนไทย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการต่างๆ อีกหลายโครงการ อาทิ โครงการฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา(Training in Internship in USA) โครงการพี่เลี้ยงเด็กที่ประเทศสหรัฐอเมริกา(Aupair in USA), โครงการเรียนพร้อมทำงานที่ประเทศแคนาดา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย(Work & Study in Canana, UK, Australia), โครงการ Summer Camp ประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ และสิงคโปร์ โดยมีนักเรียน นักศึกษาไทย เดืินทางไปเข้าร่วมโครงการต่างๆ กับ Worantex มาแล้วหลายพันคน
   
วันที่ 24 มีนาคม 2552 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา เลขที่ 11/05836
   
ในปี 2552 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เลขที่สมาชิก 929
   
ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด พร้อมย้ายสำนักงาน ไปอยู่ที่ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอล์ 3 รามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
 
ในปี 2554 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ(TIECA)
เลขที่สมาชิก 69
   
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวระดับดี จากกรมการท่องเที่ยว
   
ในปี 2558 บริษัทฯ  ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่สำนักงานแห่งใหม่ โดยบริษัทฯ ได้จัดซื้อที่ดิน พร้อมก่อสร้างอาคารสำนักงาน เป็นของตนเอง ที่ เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
 
บริษัทฯ ได้รับรางวัลยอดขายทัวร์สูงสุดในเส้นทาง ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, พม่า จากพันธมิตรธุรกิจทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ
 
   

11 ปี Worantex Education and Travel Co., Ltd. เราภูมิใจที่ได้พานักเรียน-นักศึกษา-เยาวชน และนักท่องเที่ยวไทย เดินทางไปเปิดประสบการณ์ด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และท่องเที่ยว ต่างประเทศ มาแล้วหลายหมื่นคน

   
 
                    

Copyright © 2012-2021 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 087-586-0909  097-431-7878
Line id : wtravel.co.th
 
อีเมลล์ info@wtravel.co.th
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551