ติดต่อเรา


บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 02-374-1300
โทรสาร 02- 374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel

Social Media
Facebook : facebook.com/wtravel.co.th
Facebook : facebook.com/tradefairholiday
Instagram : instagram.com/wtravel.co.th
Twitter : twitter.com/wtravel_tour
Youtube : worantex education and travel

ติดต่อทีมขายทัวร์

 

คุณ แนน คุณ Bass คุณ
โทร : 02-374-1300 ต่อ 111
มือถือ : 097-431-7878
ไลน์ : wtravel.co.th
อีเมล์ : eye@wtravel.co.th
โทร : 02-374-1300 ต่อ 222
มือถือ : 087-586-0909
ไลน์ : wtravel2
อีเมล์ : bass@wtravel.co.th
โทร : 02-374-1300 ต่อ 333
มือถือ : 086-331-3400
ไลน์ : wtravel1
อีเมล์ : oat@wtravel.co.th

 

 
 
                    

Copyright © 2012-2021 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 087-586-0909  097-431-7878
Line id : wtravel.co.th
 
อีเมลล์ info@wtravel.co.th
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551