ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ Phase 2 / Phase 3 (NX)
รหัสทัวร์
     CANP2-3NX/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ Phase 2 / Phase 3 (NX)
สายการบิน
     Air Macau (NX)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     19,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
งานกวางเจาเทรดแฟร์ งานแสดงสินค้าที่ใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของโลก ดูงานและท่องเที่ยวในครั้งเดียว โดยสายการบินแอร์มาเก๊า
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     18 พ.ย. 62 

                    

Copyright © 2012-2019 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 087-586-0909  097-431-7878
Line id : wtravel.co.th
 
อีเมลล์ info@wtravel.co.th
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551