ตารางงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127
Nov 19, 2019 

 
เฟสที่ 1 : จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 19 เมษายน 2563 เวลา 09.30-18.00 น.
เฟสที่ 2 : จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน 2563 เวลา 09.30-18.00 น.
เฟสที่ 3 : จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 เมษายน - พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30-18.00 น.

รายละเอียดสินค้าที่จัดแสดงในงาน กวางเจาเทรดแฟร์ (Canton Fair) ครั้งที่ 127

เฟส 1
 

+  เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือนไฟฟ้า
+  อุปกรณ์แสงสว่าง
+  ยานพาหนะและอะไหล่
+  เกษตรกรรม
+  อุปกรณ์และเครื่องมือ
+  วัสดุก่อสร้าง
+  ผลิตภัณฑ์เคมี
+  ทรัพยากรพลังงาน
+  นานาชาติพาวิลเลี่ยน
 

เฟส 2 

 
+  สินค้าอุปโภคบริโภค
+  ของขวัญและของเล่น
+  ตกแต่งบ้าน


เฟส 3
 

+  สิ่งทอและเสื้อผ้า
+  รองเท้า
+  วัสดุสำนักงาน, ซองและกระเป๋าและผลิตภัณฑ์สันทนาการ
+  ยา, อุปกรณ์การแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
+  อาหารและพื้นเมืองผลิต
+  อินเตอร์เนชั่นแนลพาวิลเลี่ยน
 
 
                    

Copyright © 2012-2021 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 087-586-0909  097-431-7878
Line id : wtravel.co.th
 
อีเมลล์ info@wtravel.co.th
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551