มั่นใจเมื่อไปทัวร์ดูงานกับ TradefairHoliday.Com โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
Nov 19, 2019 
 

มั่นใจเมื่อไปทัวร์ดูงานกับ TradefairHoliday.Com
โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งมานานกว่า 12 ปี
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถูกต้องตามกฎหมาย
- มีประสบการณ์ พาผู้ประกอบการชาวไทย ไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ มานานกว่า 10 ปี
- พานักท่องเที่ยวไทย เดินทางไปท่องเที่ยวทุกเส้นทางทั่วโลกมานานกว่า 10 ปี
- พานักเรียน-นักศึกษาไทย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มากว่า 1 พันคน และยาวนานกว่า 12 ปี
ไม่เคยมีประวัติพาคณะทัวร์ลอยแพ ทั้งที่สนาบินในประเทศไทย
มีที่ดิน และอาคารสำนักงานเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เอง


 
 
                    

Copyright © 2012-2021 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 087-586-0909  097-431-7878
Line id : wtravel.co.th
 
อีเมลล์ info@wtravel.co.th
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551