โปรแกรมทัวร์เทรดแฟร์
รายการทัวร์ 5 รายการ จาก 5 รายการ 
รหัสทัวร์
     WRTE190046
ทัวร์
     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ TG01 CANTON FIAR ครั้งที่ 125
สายการบิน
     Thai International Airways
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 วัน
ราคาเริ่มต้น
     26,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     เที่ยวบินตรง ไม่ต้องเดินทางข้ามด่าน,สะสมไมล์ในเครือ STAR ALLIANCE MEMBER เข้าชมงาน 3 วัน
กำหนดการ
 
     วันที่ 16 - 19 เมษายน 2562
Update ครั้งล่าสุด
     22 ม.ค. 62 

รหัสทัวร์
     WRTE190044
ทัวร์
     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ NX01 CANTON FIAR ครั้งที่ 125
สายการบิน
     Air Macau (NX)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 วัน
ราคาเริ่มต้น
     20,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     -งานกวางเจาเทรดแฟร์และท่องเที่ยวโดยสายการบินระดับ WORLD’S CLASS สะสมแต้ม CIP CLUB -ถนนคนเดินจางเซี่ยจิ่ว ,วิหารเซนต์ปอล ,THE VENETIAN MACAU
กำหนดการ
 
     วันที่ 14 - 18 เมษายน 2562
Update ครั้งล่าสุด
     22 ม.ค. 62 

รหัสทัวร์
     WRTE190042
ทัวร์
     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ CZ01 CANTON FIAR ครั้งที่ 125
สายการบิน
     CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     25,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     >>> เที่ยวบินตรง ไม่ต้องเดินทางข้ามด่าน >>> เข้าชมงาน 3 วัน >> ชมวิวบน แคนตันทาวเวอร์ นั่งกระเช้ารถรางแบบกระจกใสที่เรียกว่า Bubble > SEAFOOD และกุ้งมังกร > ติ๋มซำสูตรกวางเจา ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง ชมแสงสีเมืองกวางเจายามค่ำคืน
กำหนดการ
 
     ยังรับได้ 31 ท่าน
     วันที่ 15 - 18 เมษายน 2562
Update ครั้งล่าสุด
     22 ม.ค. 62 

รหัสทัวร์
     WRTE190043
ทัวร์
     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ CZ02 CANTON FIAR ครั้งที่ 125
สายการบิน
     CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 วัน
ราคาเริ่มต้น
     25,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     บินตรงสู่กวางเจา ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง แคนตันทาวเวอร์ >>> เที่ยวบินตรง ไม่ต้องเดินทางข้ามด่าน >>> เข้าชมงาน 3 วัน >> ชมวิวบน แคนตันทาวเวอร์ นั่งกระเช้ารถรางแบบกระจกใสที่เรียกว่า Bubble > SEAFOOD และกุ้งมังกร > ติ๋มซำสูตรกวางเจา ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง ชมแสงสีเมืองกวางเจายามค่ำคืน
กำหนดการ
 
     วันที่ 16 - 19 เมษายน 2562
Update ครั้งล่าสุด
     22 ม.ค. 62 

รหัสทัวร์
     WRTE190041
ทัวร์
     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ KQ01 CANTON FIAR ครั้งที่ 125
สายการบิน
     KENYA AIRWAYS
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 วัน
ราคาเริ่มต้น
     19,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     เที่ยวบินตรง ไม่ต้องเดินทางข้ามด่าน,เข้าชมงาน 3 วัน ,แถมฟรี SIM 2 FLY สำหรับใช้งาน INTERNET ที่เมืองจีนท่านละ 1 ซิม
กำหนดการ
 
     วันที่ 15 - 18 เมษายน 2562
     วันที่ 16 - 19 เมษายน 2562
Update ครั้งล่าสุด
     22 ม.ค. 62 

รายการทัวร์ 5 รายการ จาก 5 รายการ                     Copyright © 2012-2019 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 087-586-0909  097-431-7878
Line id : wtravel.co.th
 
อีเมลล์ tour@worantex.com
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ 

offline Close

Image