พบกับ งาน กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 118 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 คะ

สายด่วน กวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 118
 087-586-0909, 097-431-7878

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. และเสาร์ เวลา 08.30 - 14.00 น.
 
TradFairHoliday.Com เว็บไซต์ เพื่อพาคนไทยไปดูงานแสดงสินค้าชั้นนำทั่วโลก หนึ่งในหน่วยธุรกิจ ของ บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ตัวแทนการท่องเที่ยว พร้อมศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ชั้นนำของไทย

บริษัทฯ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 เป็นผู้ดำเนินการพานักเที่ยว-นักเรียน-นักศึกษา ชาวไทย เดินทางไปท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศึกษาต่อ ทั่วโลก มากกว่าหนึ่งพันคนต่อปี บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวฯ จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05836 พร้อมกับได้รับใบรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว "ระดับดี" จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามโครงการตรวจประเมิน รับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว
กวางเจาแฟร์ (Chinese Impost and Expost Commodities Fair หรือ Guangzhou Fair หรือ Canton Fair ) หรือที่คนไทยรูุ้จักกันในนาม งาน กวางเจาเทรดแฟร์  เป็นงานแสดงสินค้าเพื่อการส่งออกและนำเข้าที่ใหญที่สุดของจีน ซึ่งว่ากันว่าเป็นงานแสดงสินค้าที่ได้รับความนิยม 1 ใน 3 งานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ของโลก งาน กวางเจาเทรดแฟร์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2500 ปัจจุบันงาน กวางเจาเทรดแฟร์   จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ  3 เฟส เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ โดยงานครั้งแรกจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม และครั้งที่สองจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน
ระยะหลังงาน กวางเจาเทรดแฟร์  ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงหลังจากที่ประเทศจีนเริ่มเปิดประเทศ โดยเฉพาะช่วงก่อนที่ประเทศจีนจะเป็นเจ้าาภาพงานกีฬาโอลิมปิก ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า แม่ค้า เถ้าแก่จนถึงนักธุรกิจ จากทั่วโลก ต่างก็ให้ความ สนใจเดินทางไปไปร่วมงานดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าประเทศจีน เป็นแหล่งสินค้า แหล่งวัตถุดิบที่ราคาถูก ซึ่งแต่ก่อนคนมักจะมองว่าสินคาจีนถูกจริงแต่คุณภาพไม่ดีแต่ระยะหลังมานี้สินค้าที่ผลิตในประเทศจีนเริ่มมีคุณภาพดีขึ้น เป็นที่ยอมรับจากผู้ใชทั่วโลกทําให้งานกวางเจาเทรดแฟร์ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกมากยิ่งขึ้น


งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 118
จัดขึ้นในเดือน ต.ค. - พ.ย. 58 ค่ะ

โปรแกรมทัวร์เทรดแฟร์
รายการทัวร์ 7 รายการ จาก 7 รายการ 
รหัสทัวร์
     TF_12/ED
ทัวร์
     EK-2 ทัวร์ฮ่องกง-เซิ้นเจิ้น-กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 118
สายการบิน
     Emirates
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     5 วัน
ราคาเริ่มต้น
     24,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     เข้าชมงาน China import and export fair / Canfon fair 2 วัน นมัสการเทพเจ้าแชกงหมิว และเทพเจ้าหวังต้าเซียน อาหาร 10 มื้อ / พิเศษ 1 มื้อ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ / เมนูเป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง พักฮ่องกง 1 คืน / เซิ้นเจิ้น 1 คืน / พักกวางเจา 2 คืน ชมโชว์ 3D WATER SHOW พิเศษ!!! แจก SIM CARD จีน สำหรับผู้ใหญ่ ท่านละ 1 อัน
กำหนดการ
 
Update ครั้งล่าสุด
     27 พ.ย. 58 

รหัสทัวร์
     TF_11/SH
ทัวร์
     ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กวางเจา มหกรรมงาน TRADE FAIR ครั้งที่ 118 คุ้มสุดสุด...เที่ยวสบาย ก่อนเข้าชมงาน
สายการบิน
     Kenya Airways
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     4 วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
     22,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     วันแรกกรุงเทพฯ–ฮ่องกง วันที่สอง ฮ่องกง–ชายหาดน้ำตื้น–วิคทอเรียพีค–เซินเจิ้น–เมืองจำลอง–หมู่บ้านวัฒนธรรม วันที่สาม เซินเจิ้น–กวางเจา–งานกวางเจาเทรดแฟร์–ถนนปักกิ่ง วันที่สี่กวางเจา–งานกวางเจาเทรดแฟร์–กรุงเทพฯ
กำหนดการ
 
Update ครั้งล่าสุด
     27 พ.ย. 58 

รหัสทัวร์
     TF_13/PE
ทัวร์
     กวางเจาแฟร์ บินตรง 4 วัน (TG)
สายการบิน
     Thai International Airways
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     4วัน
ราคาเริ่มต้น
     28,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     พบผู้ประกอบการทางธุรกิจที่มีความชำนาญกว่า 10,000 ราย รับโชค 2 ชั้น $...ชั้นที่ 1 SIM CARD โทรศัพท์มือถือ หรือ ตุ๊กตาแมวกวัก $...ชั้นที่ 2 อาหารระดับฮ่องเต้ กุ้งมังกร+หมูหัน+บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
กำหนดการ
 
Update ครั้งล่าสุด
     27 พ.ย. 58 

รหัสทัวร์
     TF_10/GO
ทัวร์
     กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3 คืน (ชมงาน 2 วัน)
สายการบิน
     Kenya Airways
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     4 วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
     20,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     • กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 117th (China Import And Export Fair Complex) • บินตรงลงเมืองกวางเจา เข้าชมงานแฟร์ 2 วันเต็ม • นำทุกท่านล่องเรือที่แม่น้ำจูเจียง ชมทัศนียภาพเมืองกวางเจายามค่ำคืน • ลิ้มลองอาหารสไตล์กวางตุ้งแท้ๆ “อาหารจีนแคระ” พร้อมเมนูเด็ดอื่นๆมากมาย อาทิเช่น เป็ดปักกิ่ง และ อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ • ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางกวางเจาที่ “ถนนปักกิ่ง” • พิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่าน รับ Sim Card ท่านละ 1 อัน
กำหนดการ
 
Update ครั้งล่าสุด
     27 พ.ย. 58 

รหัสทัวร์
     TF_06/CT
ทัวร์
     Guangzhou Canton Fair ... the 118th China Import and Export ...
สายการบิน
     AIR MADAGASCAR
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     5 วัน
ราคาเริ่มต้น
     24,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ...ฟรีบัตรเข้างาน...เฉพาะท่านที่ยังไม่มีบัตรเข้างาน กรุณาเตรียมรูปถ่าย 1ใบ นามบัตร / พาสปอร์ต 1. โดย Air Madagasscar (MD) 2. ชมงาน 2วัน เต็ม 3. ช้อปปิ้ง ถ.ซั่งเซี่ยจิ่ว,ถนนปักกิ่ง 4. ลง 1 ร้านบัวหิมะ 5. พิเศษ : ห่านย่าง*กุ้งมังกร*ซีฟู้ด*บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 6. พักโรงแรม 5 ดาว 7. แจกฟรีกระเป๋าล้อลาก 1ใบ หมายเหตุ หากท่านใดมีบัตรเข้างานตั้งแต่ปี 2008 (ครั้งที่ 104) กรุณานำบัตรเข้างานไปด้วย หากท่านไม่ได้นำติดตัวไป , ทำหาย , หรือชำรุด ท่านต้องทำบัตรใหม่ และเสียค่าใช้จ่าย 200 หยวน ซึ่งลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
กำหนดการ
 
Update ครั้งล่าสุด
     27 พ.ย. 58 

รหัสทัวร์
     TF_07/CT
ทัวร์
     Guangzhou Canton Fair ..the 118th China Import and Export..
สายการบิน
     Thai International Airways
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     4 วัน
ราคาเริ่มต้น
     28,000 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ...ฟรีบัตรเข้างาน...เฉพาะท่านที่ยังไม่มีบัตรเข้างานกรุณาเตรียมรูปถ่าย 1ใบ นามบัตร / พาสปอร์ต 1. Fly By Thai Airways (TG) สะสมไมล์ได้ 2. ชมงาน 3วัน เต็ม 3. ไม่ลงร้าน 4. พักโรงแรม 5 ดาว 5. เมนู: ห่านย่าง*กุ้งมังกร*บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 6. แจกกระเป๋าฟรีล้อลากท่านละ 1ใบ หมายเหตุ หากท่านใดมีบัตรเข้างานตั้งแต่ปี 2008 (ครั้งที่ 104) กรุณานำบัตรเข้างานไปด้วย หากท่านไม่ได้นำติดตัวไป , ทำหาย , หรือชำรุด ท่านต้องทำบัตรใหม่ และเสียค่าใช้จ่าย 200 หยวน ซึ่งลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
กำหนดการ
 
Update ครั้งล่าสุด
     27 พ.ย. 58 

รหัสทัวร์
     TF_08/CT
ทัวร์
     Guangzhou Canton Fair ..the 118th China Import and Export..
สายการบิน
     Thai International Airways
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     4 วัน
ราคาเริ่มต้น
     28,000 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ...ฟรีบัตรเข้างาน...เฉพาะท่านที่ยังไม่มีบัตรเข้างานกรุณาเตรียมรูปถ่าย 1ใบ นามบัตร / พาสปอร์ต 1. Fly By Thai Airways (TG) สะสมไมล์ได้ 2. ชมงาน 3วัน เต็ม 3. ไม่ลงร้าน 4. พักโรงแรม 5 ดาว 5. เมนู: ห่านย่าง*กุ้งมังกร*บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 6. แจกกระเป๋าฟรีล้อลากท่านละ 1ใบ หมายเหตุ หากท่านใดมีบัตรเข้างานตั้งแต่ปี 2008 (ครั้งที่ 104) กรุณานำบัตรเข้างานไปด้วย หากท่านไม่ได้นำติดตัวไป , ทำหาย , หรือชำรุด ท่านต้องทำบัตรใหม่ และเสียค่าใช้จ่าย 200 หยวน ซึ่งลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
กำหนดการ
 
Update ครั้งล่าสุด
     27 พ.ย. 58 

รายการทัวร์ 7 รายการ จาก 7 รายการ 

Copyright © 2013-2015 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.

"เราภูมิใจที่ได้พาชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และท่องเที่ยว มาแล้วหลายพันคน"

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 087-586-0909  097-431-7878
Line id : wtravel.co.th

อีเมลล์ tour@worantex.com