กวางเจา เทรดแฟร์  กวางเจาแฟร์  งานกวางเจาเทรดแฟร์  กวางเจาเทรดแฟร์  ครั้งที่ 116    กวางเจาเทรดแฟร์  2014


สายด่วน กวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 116 โทร 086-321-1212
 

 
TradFairHoliday.Com เว็บไซต์ เพื่อพาคนไทยไปดูงานแสดงสินค้าชั้นนำทั่วโลก หนึ่งในหน่วยธุรกิจ ของ บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ตัวแทนการท่องเที่ยว พร้อมศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ชั้นนำของไทย

บริษัทฯ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 เป็นผู้ดำเนินการพานักเที่ยว-นักเรียน-นักศึกษา ชาวไทย เดินทางไปท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศึกษาต่อ ทั่วโลก มากกว่าหนึ่งพันคนต่อปี บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวฯ จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05836 พร้อมกับได้รับใบรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว "ระดับดี" จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามโครงการตรวจประเมิน รับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว
กวางเจาแฟร์ (Chinese Impost and Expost Commodities Fair หรือ Guangzhou Fair หรือ Canton Fair ) หรือที่คนไทยรูุ้จักกันในนาม งาน กวางเจาเทรดแฟร์  เป็นงานแสดงสินค้าเพื่อการส่งออกและนำเข้าที่ใหญที่สุดของจีน ซึ่งว่ากันว่าเป็นงานแสดงสินค้าที่ได้รับความนิยม 1 ใน 3 งานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ของโลก งาน กวางเจาเทรดแฟร์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2500 ปัจจุบันงาน กวางเจาเทรดแฟร์   จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ  3 เฟส เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ โดยงานครั้งแรกจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม และครั้งที่สองจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน
ระยะหลังงาน กวางเจาเทรดแฟร์  ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงหลังจากที่ประเทศจีนเริ่มเปิดประเทศ โดยเฉพาะช่วงก่อนที่ประเทศจีนจะเป็นเจ้าาภาพงานกีฬาโอลิมปิก ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า แม่ค้า เถ้าแก่จนถึงนักธุรกิจ จากทั่วโลก ต่างก็ให้ความ สนใจเดินทางไปไปร่วมงานดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าประเทศจีน เป็นแหล่งสินค้า แหล่งวัตถุดิบที่ราคาถูก ซึ่งแต่ก่อนคนมักจะมองว่าสินคาจีนถูกจริงแต่คุณภาพไม่ดีแต่ระยะหลังมานี้สินค้าที่ผลิตในประเทศจีนเริ่มมีคุณภาพดีขึ้น เป็นที่ยอมรับจากผู้ใชทั่วโลกทําให้งานกวางเจาเทรดแฟร์ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกมากยิ่งขึ้น


 
โปรแกรมทัวร์เทรดแฟร์
 
รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 13 รายการ 
รหัสทัวร์ ED115_WXT_TG
ทัวร์ กวางเจาเทรดแฟร์ - ล่องแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3 คืน
สายการบิน Thai International Airways ประเทศ จีน
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 26,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 116th (China Import And Export Fair Complex) • บินตรงลงเมืองกวางเจา เข้าชมงานแฟร์ 2 วันเต็ม • นำทุกท่านล่องเรือที่แม่น้ำจูเจียง ชมทัศนียภาพเมืองกวางเจายามค่ำคืน • ลิ้มลองอาหารสไตล์กว้างตุ้งแท้ๆ “อาหารจีนแคระ” พร้อมเมนูเด็ดอื่นๆ มากมาย อาทิเช่น เป็ดปักกิ่ง และ อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ • ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางกวางเจาที่ “ถนนปักกิ่ง” • พิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่าน รับ Sim Card ท่านละ 1 อัน
กำหนดการ  
กรุ๊ปนี้ ต้องเก็บเล่มพาส+รูปถ่าย เพื่อยื่นวีซ่าจีนค่ะ
วันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2557
Update ครั้งล่าสุด 21 ก.ย. 57 

รหัสทัวร์ ED116_WXT_TG
ทัวร์ กวางเจา - มาเก๊า The Venetian ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ 2 วันเต็ม
สายการบิน Thai Smile ประเทศ ฮ่องกง จีน
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 19,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือ เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian - จูไห่ - กวางเจา - ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 116 (2 วัน) - ถนนคนเดินซางเซี่ยจิ่ว - หวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
กำหนดการ  
วันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2557
Update ครั้งล่าสุด 21 ก.ย. 57 

รหัสทัวร์ ED01_WXT_EK
ทัวร์ ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน
สายการบิน Emirates ประเทศ ฮ่องกง จีน
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้น 22,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ • บินด้วยเครื่อง A380 ทุกที่นั่ง มีจอทีวี • กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 116th (China Import And Export Fair Complex) • เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ 2 วันเต็ม • ช้อปปิ้งสินค้า 2 ย่านดัง TsimshaTsui ที่ฮ่องกงและถนนปักกิ่งที่กวางเจา • ไหว้องค์เจ้าพ่อแชกงหมิว ณ วัดกังหัน เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต หมุนแต่สิ่งที่ดีเข้ามาแทน • ลิ้มลองเมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง, ห่านย่าง และอาหารสไตล์กวางตุ้ง • พิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่าน รับ Sim Card ท่านละ 1 อัน
กำหนดการ  
วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2557
วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2557
Update ครั้งล่าสุด 21 ก.ย. 57 

รหัสทัวร์ GO114_WXT_KQ
ทัวร์ กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 5D 4N (KQ)
สายการบิน Kenya Airways ประเทศ จีน
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้น 21,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ บินตรงลงเมืองกวางเจา เข้าชมงานแฟร์ 3 วันเต็ม • กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 116th (China Import And Export Fair Complex) • นำทุกท่านล่องเรือที่แม่น้ำจูเจียง ชมทัศนียภาพเมืองกวางเจายามค่ำคืน • ลิ้มลองอาหารสไตล์กว้างตุ้งแท้ๆ “อาหารจีนแคระ” พร้อมเมนูเด็ดอื่นๆ มากมาย อาทิเช่น เป็ดปักกิ่ง และ อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ • ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางกวางเจาที่ “ถนนปักกิ่ง” • พิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่าน รับ Sim Card ท่านละ 1 อัน
กำหนดการ  
วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2557
วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2557
Update ครั้งล่าสุด 21 ก.ย. 57 

รหัสทัวร์ GO111_WXT_EK
ทัวร์ ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กวางเจาเทรดแฟร์
สายการบิน Emirates ประเทศ ฮ่องกง จีน
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้น 22,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ บินด้วยเครื่อง A380 ทุกที่นั่ง มีจอทีวี • กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 116th (China Import And Export Fair Complex) • เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ 2 วันเต็ม • ช้อปปิ้งสินค้า 2 ย่านดัง TsimshaTsui ที่ฮ่องกงและถนนปักกิ่งที่กวางเจา • ไหว้องค์เจ้าพ่อแชกงหมิว ณ วัดกังหัน เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต หมุนแต่สิ่งที่ดีเข้ามาแทน • ลิ้มลองเมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง, ห่านย่าง และอาหารสไตล์กวางตุ้ง • พิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่าน รับ Sim Card ท่านละ 1 อัน
กำหนดการ  
วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2557
วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2557
Update ครั้งล่าสุด 21 ก.ย. 57 

รหัสทัวร์ MM06_WXT_UL
ทัวร์ WONDERFUL EUROPE CANTON 4 DAYS 3 NIGHTS BY UL
สายการบิน Srilankan airlines ประเทศ จีน
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 20,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ • เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 116 • เจาะลึกอาหารต้นตำหรับกวางตุ้งแท้ๆ • ล่องเรือชม แสง สี เสียง แม่น้ำจูเจียง • มองหาแนวทางธุรกิจที่แหล่งช้อปปิ้งกวางเจา (อิเต๋อลู่, ซ่างเซี่ยจิ่ว) • พักกวางเจา 3 คืน
กำหนดการ  
วันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2557
Update ครั้งล่าสุด 21 ก.ย. 57 

รหัสทัวร์ MM05_WXT_KQ
ทัวร์ WONDERFUL EUROPE CANTON TRADE FAIR 5 DAYS 4 NIGHTS
สายการบิน Kenya Airways ประเทศ จีน
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้น 22,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ • เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 116 • เจาะลึกอาหารต้นตำหรับกวางตุ้งแท้ๆ • ล่องเรือชม แสง สี เสียง แม่น้ำจูเจียง • มองหาแนวทางธุรกิจที่แหล่งช้อปปิ้งกวางเจา (อิเต๋อลู่, ซ่างเซี่ยจิ่ว) • พักกวางเจา 4 คืน
กำหนดการ  
วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2557
Update ครั้งล่าสุด 21 ก.ย. 57 

รหัสทัวร์ MM04_WXT_TG
ทัวร์ WONDERFUL CHINA CANTON TRADE FAIR 4 DAYS 3 NIGHTS By TG
สายการบิน Thai International Airways ประเทศ จีน
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 27,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ • โปรแกรมสุดพิเศษสำหรับนักธุรกิจ • บินตรงลงสู่กวางเจา • ล่องเรือชมความงามแม่น้ำจู้เจียง ยามค่ำคืน • พิเศษ**ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด ถนน อีเต๋อ
กำหนดการ  
วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557
วันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2557
วันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2557
Update ครั้งล่าสุด 21 ก.ย. 57 

รหัสทัวร์ PH02_WXT_TG
ทัวร์ กวางเจาแฟร์ บินตรง 4 วัน (Phase1)
สายการบิน Thai International Airways ประเทศ จีน
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 28,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ พบผู้ประกอบการทางธุรกิจที่มีความชำนาญกว่า 10,000 ราย $...ชั้นที่ 1 กระเป๋าล้อลาก เก๋...เก๋ ไม่เหมือนใคร $...ชั้นที่ 2 SIM CARD โทรศัพท์มือถือ หรือตุ๊กตาแมวกวัก $...ชั้นที่ 3 อาหารระดับฮ่องเต้ กุ้งมังกร+หมูหัน+เป็ดหนังกรอบ
กำหนดการ  
เดินทางโดยสายการบินไทย บริการระดับสากล สะสมไมล์การเดินทางได้ 50 %
วันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2557
Update ครั้งล่าสุด 21 ก.ย. 57 

รหัสทัวร์ FT01_WXT_TG
ทัวร์ กวางเจาเทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน (TG)
สายการบิน Thai International Airways ประเทศ จีน
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 25,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ 1.ชมมหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติยิ่งใหญ่ระดับเอเชีย 2 วันเต็ม 2.ชม จัตุรัสฮวาเฉิง – CANTON TOWER – อนุสาวรีย์ 5 แพะ 3.ช้อปปิ้งถนนคนเดินซั่งเซียจิ่ว , อิเต๋อลู่ 4.อาหารพิเศษ เป็ดปักกิ่ง ห่านย่าง กุ้งมังกร และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
กำหนดการ  
วันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2557
Update ครั้งล่าสุด 21 ก.ย. 57 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 13 รายการ 
 
» งานเทรดแฟร์อื่น ๆ
Seafood Expo Asia 
Jul 23, 2014 
2-4 September 2014 At Wanchai, Hong Kong\r\n- Hong Kong Convention & Exhibition Centre

The 16th Japan International Seafood & Technology Expo 
Jul 23, 2014 
August 20 (Wed) - 22 (Fri), 2014 August 20 (Wed) 10:00-17:00 August 21 (Thu) 10:00-17:00 August 22 (Fri) 10:00-16:00 Tokyo International Exhibition Center "Tokyo Big Sight" East 5,6 Hall

High Point Market เทศการงานแฟร์ เพื่อให้คุณได้อัพเทรนด์อุสาหกรรมงานออกแบบและตกแต่งแบบไม่เอ๊าต์ 
Jul 5, 2014 
วันที่ 5 - 10 เมษายน 2557 และวันที่ 18 – 23 ตุลาคม 2557 ณ มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา งานแฟร์ที่จัดขึ้นปีละ 2 ครั้งในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง

Maison & Objet Paris งานใหญ่ซึ่งเผยถึงเทรนด์การออกแบบที่จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง 
Jul 5, 2007 
ตั้งแต่ 24-28 มกราคม และ 5-9 กันยายน 2557 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส งานใหญ่ซึ่งเผยถึงเทรนด์การออกแบบที่จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง นักออกแบบมืออาชีพไม่ควรพลาดการเข้างานต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น

งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับไวน์ และสุรา ครั้งยิ่งใหญ่สุดของเอเซีย 
May 28, 2014 
เปิดแล้ว ที่ฮ่องกง

Hongkong Jewelly and Gem Fair 2014 งานแสดงเครื่องเพชรพลอย และอัญมณี ปี 2014 
Aug 3, 2013 
บริการทัวร์ในรูปแบบหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 ท่าน ขึ้นไป เพื่อชมงานแสดงเครื่องเพชรพลอย และอัญมณี ปี 2014 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันออก บริการรับจองโรงแรมใกล้สถานที่จัดงาน บริการรถรับส่ง บริการตั๋วเครื่องบิน เพื่อเดินทางไปร่วมงาน งานกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2014 ที่ฮ่องกง

VIV China 2014 งานแสดงเทคโนโลยีทางปศุสัตว์ 
Aug 3, 2013 
งาน VIV China จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน งานนี้เหมาะสำหรับท่านที่อยู่ในวงการปศุสัตว์ เช่น ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ วัวเนื้อ วัวนม เป็นต้น ในงานได้รวบรวมเทคโนโลยีทางปศุสตว์ใหม่ๆ ไว้ให้ท่านได้สัมผัสอย่างมากมาย บริการรับจัดทัวร์ดูงาน VIV China 2014 แบบหมู่คณะ บริการรับจองโรงแรม บริการตั๋วเครื่องบิน บริการรถรับส่ง สำหรับท่านที่จะเดินทางไปดูงาน VIV China 2014 กำหนดจัดงาน 23-25 กันยายน 2014 ณ กรุงปักกิ่ง
Copyright © 2013-2014 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.

"เราภูมิใจที่ได้พาชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และท่องเที่ยว มาแล้วหลายพันคน"

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ห้องเลขที่ 3 B - R4 A ชั้น 3 เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 318-6768(4 คู่สาย) โทรสาร 0-2318-6764
อีเมลล์ info@worantex.com
เว็บไซต์หลัก www.worantex.comกวางเจาเทรดแฟร์,กว่างโจว์ แฟร์ ,Canton Fair Tour,
แคนตันแฟร์,กวางเจาเทรดแฟร์ หรือ กว่างโจว์ แฟร์ (Canton Fair Tour),
กวางเจา เทรดแฟร์ ,ดูงาน กวางเจาแฟร์,ดูงานกว่างโจว์,ราคาทัวร์กวางเจา,ราคาทัวร์กว่างโจว์