พบกับ งาน กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 117 เมษายน - พฤษภาคม 2558 นี้ นะคะ

 

สายด่วน กวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 117 โทร 086-321-1212

  
TradFairHoliday.Com เว็บไซต์ เพื่อพาคนไทยไปดูงานแสดงสินค้าชั้นนำทั่วโลก หนึ่งในหน่วยธุรกิจ ของ บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ตัวแทนการท่องเที่ยว พร้อมศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ชั้นนำของไทย

บริษัทฯ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 เป็นผู้ดำเนินการพานักเที่ยว-นักเรียน-นักศึกษา ชาวไทย เดินทางไปท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศึกษาต่อ ทั่วโลก มากกว่าหนึ่งพันคนต่อปี บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวฯ จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05836 พร้อมกับได้รับใบรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว "ระดับดี" จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามโครงการตรวจประเมิน รับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว
กวางเจาแฟร์ (Chinese Impost and Expost Commodities Fair หรือ Guangzhou Fair หรือ Canton Fair ) หรือที่คนไทยรูุ้จักกันในนาม งาน กวางเจาเทรดแฟร์  เป็นงานแสดงสินค้าเพื่อการส่งออกและนำเข้าที่ใหญที่สุดของจีน ซึ่งว่ากันว่าเป็นงานแสดงสินค้าที่ได้รับความนิยม 1 ใน 3 งานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ของโลก งาน กวางเจาเทรดแฟร์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2500 ปัจจุบันงาน กวางเจาเทรดแฟร์   จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ  3 เฟส เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ โดยงานครั้งแรกจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม และครั้งที่สองจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน
ระยะหลังงาน กวางเจาเทรดแฟร์  ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงหลังจากที่ประเทศจีนเริ่มเปิดประเทศ โดยเฉพาะช่วงก่อนที่ประเทศจีนจะเป็นเจ้าาภาพงานกีฬาโอลิมปิก ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า แม่ค้า เถ้าแก่จนถึงนักธุรกิจ จากทั่วโลก ต่างก็ให้ความ สนใจเดินทางไปไปร่วมงานดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าประเทศจีน เป็นแหล่งสินค้า แหล่งวัตถุดิบที่ราคาถูก ซึ่งแต่ก่อนคนมักจะมองว่าสินคาจีนถูกจริงแต่คุณภาพไม่ดีแต่ระยะหลังมานี้สินค้าที่ผลิตในประเทศจีนเริ่มมีคุณภาพดีขึ้น เป็นที่ยอมรับจากผู้ใชทั่วโลกทําให้งานกวางเจาเทรดแฟร์ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกมากยิ่งขึ้นงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 117
เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2558

 
โปรแกรมทัวร์เทรดแฟร์
 
รายการทัวร์ 7 รายการ จาก 7 รายการ 
รหัสทัวร์ ED117_WXT_TG
ทัวร์ ทัวร์กวางเจา - มาเก๊า The Venetian
สายการบิน Thai Smile ประเทศ ฮ่องกง จีน
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้น 21,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ 2 วันเต็ม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล เซเนโด้สแควร์ - เดอะเวเนเชี่ยน - พิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่าน รับ Sim Card ท่านละ 1 อัน
กำหนดการ  
Update ครั้งล่าสุด 21 เม.ย. 58 

รหัสทัวร์ ED116_WXT_TG
ทัวร์ ทัวร์บินตรง กวางเจาเทรดแฟร์
สายการบิน Thai International Airways ประเทศ จีน
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 27,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ 1 วันครึ่ง ล่องเรือที่แม่น้ำจูเจียงชมทัศนียภาพเมืองกวางเจายามค่ำคืน ลิ้มลองอาหารสไตล์กว้างตุ้งแท้ๆ “อาหารจีนแคระ” พร้อมเมนูเด็ดอื่นๆ มากมาย อาทิเช่น เป็ดปักกิ่ง และ อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางกวางเจาที่ “ถนนปักกิ่ง” ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซ็น + อนุเสาวรีย์ 5 แพะ พิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่าน รับ Sim Card ท่านละ 1 อัน
กำหนดการ  
Update ครั้งล่าสุด 21 เม.ย. 58 

รหัสทัวร์ ED115_WXT_EK
ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง - เซินเจิ้น - กวางเจาเทรดแฟร์
สายการบิน Emirates ประเทศ ฮ่องกง จีน
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้น 22,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ 2 วันเต็ม ช้อปปิ้งสินค้าย่านดัง TsimshaTsui ที่ฮ่องกง ไหว้องค์เจ้าพ่อแชกงหมิว ณ วัดกังหัน ลิ้มลองเมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง เมนูห่านย่าง และอาหารสไตล์กวางตุ้ง พิเศษ!!! แจก SIM CARD ท่านละ 1 อัน
กำหนดการ  
Update ครั้งล่าสุด 21 เม.ย. 58 

รหัสทัวร์ PH100_WXT_TG
ทัวร์ กวางเจาแฟร์ บินตรง 4 วัน (TG)
สายการบิน Thai International Airways ประเทศ จีน
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 29,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ พบผู้ประกอบการทางธุรกิจที่มีความชำนาญกว่า 10,000 ราย *** รับโชค 2 ชั้น *** $...ชั้นที่ 1 SIM CARD โทรศัพท์มือถือ หรือ ตุ๊กตาแมวกวัก $...ชั้นที่ 2 อาหารระดับฮ่องเต้ กุ้งมังกร+หมูหัน+บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
กำหนดการ  
กรุ๊ปนี้ ต้องเก็บเล่มพาส+รูปถ่าย เพื่อยื่นวีซ่าจีนค่ะ
วันที่ 24 - 27 เมษายน 2558
วันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2558
Update ครั้งล่าสุด 21 เม.ย. 58 

รหัสทัวร์ GO112_WXT_TG
ทัวร์ กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4D 3N (TG)
สายการบิน Thai International Airways ประเทศ จีน
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 28,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 117th (China Import And Export Fair Complex) • บินตรงลงเมืองกวางเจา เข้าชมงานแฟร์ 2 วันเต็ม • นำทุกท่านล่องเรือที่แม่น้ำจูเจียง ชมทัศนียภาพเมืองกวางเจายามค่ำคืน • ลิ้มลองอาหารสไตล์กว้างตุ้งแท้ๆ “อาหารจีนแคระ” พร้อมเมนูเด็ดอื่นๆ มากมาย อาทิเช่น เป็ดปักกิ่ง และ อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ • ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางกวางเจาที่ “ถนนปักกิ่ง” • พิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่าน รับ Sim Card ท่านละ 1 อัน
กำหนดการ  
กรุ๊ปนี้ ต้องเก็บเล่มพาส+รูปถ่าย เพื่อยื่นวีซ่าจีนค่ะ
Update ครั้งล่าสุด 21 เม.ย. 58 

รหัสทัวร์ GO113_WXT_KQ
ทัวร์ กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4D 3N (KQ)
สายการบิน Kenya Airways ประเทศ จีน
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 22,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 117th (China Import And Export Fair Complex) • บินตรงลงเมืองกวางเจา เข้าชมงานแฟร์ 2 วันเต็ม • นำทุกท่านล่องเรือที่แม่น้ำจูเจียง ชมทัศนียภาพเมืองกวางเจายามค่ำคืน • ลิ้มลองอาหารสไตล์กว้างตุ้งแท้ๆ “อาหารจีนแคระ” พร้อมเมนูเด็ดอื่นๆ มากมาย อาทิเช่น เป็ดปักกิ่ง และ อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ • ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางกวางเจาที่ “ถนนปักกิ่ง” • พิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่าน รับ Sim Card ท่านละ 1 อัน
กำหนดการ  
กรุ๊ปนี้ ต้องเก็บเล่มพาส+รูปถ่าย เพื่อยื่นวีซ่าจีนค่ะ
วันที่ 24 - 27 เมษายน 2558
Update ครั้งล่าสุด 21 เม.ย. 58 

รหัสทัวร์ GO114_WXT_KQ
ทัวร์ กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 5D 4N (KQ)
สายการบิน Kenya Airways ประเทศ จีน
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้น 25,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ บินตรงลงเมืองกวางเจา เข้าชมงานแฟร์ 3 วันเต็ม • กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 117th (China Import And Export Fair Complex) • นำทุกท่านล่องเรือที่แม่น้ำจูเจียง ชมทัศนียภาพเมืองกวางเจายามค่ำคืน • ลิ้มลองอาหารสไตล์กว้างตุ้งแท้ๆ “อาหารจีนแคระ” พร้อมเมนูเด็ดอื่นๆ มากมาย อาทิเช่น เป็ดปักกิ่ง และ อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ • ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางกวางเจาที่ “ถนนปักกิ่ง” • พิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่าน รับ Sim Card ท่านละ 1 อัน
กำหนดการ  
กรุ๊ปนี้ ต้องเก็บเล่มพาส+รูปถ่าย เพื่อยื่นวีซ่าจีนค่ะ
Update ครั้งล่าสุด 21 เม.ย. 58 

รายการทัวร์ 7 รายการ จาก 7 รายการ 
 
» งานเทรดแฟร์อื่น ๆ


Copyright © 2013-2015 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.

"เราภูมิใจที่ได้พาชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และท่องเที่ยว มาแล้วหลายพันคน"

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ห้องเลขที่ 3 B - R4 A ชั้น 3 เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 318-6768(4 คู่สาย) โทรสาร 0-2318-6764
อีเมลล์ info@worantex.com
เว็บไซต์หลัก www.worantex.com

กวางเจาแฟร์ ศูนย์รวมสินค้าจากทั่วเมืองจีน