งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127 
เตรียมพบกับงานกวางเจาเทรดแฟร์  ครั้งที่ 127
เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563
สถานที่ : China Import and Export Fair Complex (Pazhou Complex)
(No. 380, Yuejiang Zhong Road, Guangzhou, China)