สินค้าที่แสดงในแต่ละเฟส ในงานกวางเจาครั้งที่ 127 

กวางเจา 127 สินค้าแต่ละเฟส

กวางเจาเทรดแฟร์ ได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2500 หลังจากนั้นได้จัดเป็นประจำเรื่อยมา โดยจะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 เฟส เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ
• ครั้งแรกของปี จัดขึ้นในช่วง กลางเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม 
• ครั้งที่สองของปี จัดขึ้นในช่วง เดือนตุลาคม ถึง ต้นเดือนพฤศจิกายน
ปัจจุบันงานกวางเจาเทรดแฟร์ได้จัดมาถึงครั้งที่ 127  ซึ่งสินค้าที่จัดแสดงในแต่ละเฟส มีดังนี้
 


Phase 1 วันที่ 15-19 เมษายน 2563
เครื่องใช้ไฟฟ้า • อุปกรณ์สื่อสาร • อิเล็กทรอนิกส์ • ยานยนต์ • อะไหล่ยนต์
• โลหะภัณฑ์ • เครื่องมือ • เครื่องจักรกล • เครื่องจักรก่อสร้าง • วัสดุก่อสร้าง
• วัสดุตกแต่ง • เคมีภัณฑ์ต่างๆ • สารตั้งต้น • แร่ธาตุ • สารประกอบ
• อุปกรณ์ให้แสงสว่าง • ระบบควบคุมอุปกรณ์ให้แสงสว่าง


 

Phase 2 วันที่ 23-27 เมษายน 2563

• ของขวัญ • ของฝาก • ของเล่นเด็ก • ของพื้นเมือง • สินค้าอุปโภค
• ของใช้ภายในบ้าน • ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ • อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน