รับสมัครเจ้าหน้าที่ขายทัวร์
รับสมัครเจ้าหน้าที่ขายทัวร์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขายทัวร์ จำนวน 2 อัตรา
เส้นทาง เกาหลี, ฮ่องกง, สิงคโปร์ และเส้นทางอื่นๆ

มีคุณสมบัติ ดังนี้.-

 • เพศหญิง หรือชาย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ(สาขาการขาย) หรือสาขาอื่นๆ 
 • หากมีใบอนุญาตนำเที่ยว(ต่า่งประเทศ) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ จบการศึกษาใหม่ก็สามารถสมัครได้
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ Word - Excel ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2003 ขึ้นไปได้
 • ใช้งาน Photoshop และ Illus ได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในะดับพอใช้งานได้ขึ้นไป
 • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบพูดคุย และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
 • ชอบงานขาย งานนำเสนอ
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ 
 • มีที่พัก อยู่ย่านรามคำแหง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจ โปรดส่งรายละเอียดมาที่ kanit@wtravel.co.th

 
 
                    

Copyright © 2012-2021 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 087-586-0909  097-431-7878
Line id : wtravel.co.th
 
อีเมลล์ info@wtravel.co.th
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551