โปรแกรมซื้อสินค้าที่เมืองจีน

โปรแกรมการเดินทาง อี้อู 6 วัน 3 คืน เดินตลาด 4 วันเต็ม
จัด Business Matching หาคู่ค้าทางธุรกิจให้คุณราคา ท่านละ 24,800.-

 

โปรแกรมกวางโจว เดินตลาด 4 วันเต็ม “เจาะแหล่งค้าส่งที่ใหญ่ที่สุด’’
เดือน มิถุนายน  20-23 มิถุนายน 2562 ราคา ท่านละ 19,900.- บาท


 

 
 
                    

Copyright © 2012-2019 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 087-586-0909  097-431-7878
Line id : wtravel.co.th
 
อีเมลล์ info@wtravel.co.th
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551