โปรแกรมทัวร์เทรดแฟร์
รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 12 รายการ 
รหัสทัวร์
     CAN CX-01/WRT
ทัวร์
     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ CX01 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (BUS 2)
สายการบิน
     Cathay Pacific Airways
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     19,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ช็อปปิ้งห้างหลอหวู่ - ร้านส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้การควบคุมของรัฐบาลจีน - ช็อปปิ้งย่านจางเซี้ยะจิ่ว - เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 ตามอัธยาศัย - เกาะฮ่องกง - วัดแชกง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - ร้านจิวเวอรี่ - ช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กำหนดการ
 
     ยังรับได้ค่ะ
Update ครั้งล่าสุด
     13 พ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     CAN CX-02/WRT
ทัวร์
     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ CX02 CANTON FIAR ครั้งที่ 124
สายการบิน
     Cathay Pacific Airways
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     21,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     - เข้าชมงาน Chinese Export Commodities Fair / Canfon fair 2 วัน
กำหนดการ
 
     ยังรับได้ค่ะ
Update ครั้งล่าสุด
     13 พ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     CAN CX-03/WRT
ทัวร์
     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ CX03 CANTON FIAR ครั้งที่ 124
สายการบิน
     Cathay Pacific Airways
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     19,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     - เข้าชมงาน Chinese Export Commodities Fair/Canfon fair 2 วัน
กำหนดการ
 
     ยังรับได้ค่ะ
Update ครั้งล่าสุด
     13 พ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     CAN CX-04/WRT
ทัวร์
     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ CX04 CANTON FIAR ครั้งที่ 124
สายการบิน
     Cathay Pacific Airways
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     19,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     - เข้าชมงาน Chinese Export Commodities Fair/Canfon fair 2 วัน
กำหนดการ
 
Update ครั้งล่าสุด
     13 พ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     CAN TG-01/WRT
ทัวร์
     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ TG01 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 1)
สายการบิน
     Thai International Airways
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     27,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     >>> เที่ยวบินตรง ไม่ต้องเดินทางข้ามด่าน >>> สะสมไมล์ในเครือ STAR ALLIANCE MEMBER >>> เข้าชมงาน 3 วัน >>> เราบริการทำบัตรเข้าดูงานให้เรียบร้อย ลูกค้าไม่ต้องไปยืนต่อคิวเอง
กำหนดการ
 
     ยังรับได้ค่ะ
Update ครั้งล่าสุด
     13 พ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     CAN TG-01/WRT
ทัวร์
     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ TG01 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 2)
สายการบิน
     Thai International Airways
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     27,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     >>> เที่ยวบินตรง ไม่ต้องเดินทางข้ามด่าน >>> สะสมไมล์ในเครือ STAR ALLIANCE MEMBER >>> เข้าชมงาน 3 วัน >>> เราบริการทำบัตรเข้าดูงานให้เรียบร้อย ลูกค้าไม่ต้องไปยืนต่อคิวเอง
กำหนดการ
 
     ยังรับได้ค่ะ
Update ครั้งล่าสุด
     13 พ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     WRTE180569
ทัวร์
     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ TG02 VIP CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 1)
สายการบิน
     Thai International Airways
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     28,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     >>> เที่ยวบินตรง ไม่ต้องเดินทางข้ามด่าน >>> สะสมไมล์ในเครือ STAR ALLIANCE MEMBER >>> เข้าชมงาน 3 วัน >>> เราบริการทำบัตรเข้าดูงานให้เรียบร้อย ลูกค้าไม่ต้องไปยืนต่อคิวเอง >>> อัพเกรดอาหาร ห่านย่าง หมูหัน
กำหนดการ
 
     ยังรับได้ค่ะ
Update ครั้งล่าสุด
     13 พ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     WRTE180569
ทัวร์
     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ TG02 VIP CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 2)
สายการบิน
     Thai International Airways
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     28,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     >>> เที่ยวบินตรง ไม่ต้องเดินทางข้ามด่าน >>> สะสมไมล์ในเครือ STAR ALLIANCE MEMBER >>> เข้าชมงาน 3 วัน >>> เราบริการทำบัตรเข้าดูงานให้เรียบร้อย ลูกค้าไม่ต้องไปยืนต่อคิวเอง >>> อัพเกรดอาหาร ห่านย่าง หมูหัน
กำหนดการ
 
     ยังรับได้ค่ะ
Update ครั้งล่าสุด
     13 พ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     CAN NX-01/WRT
ทัวร์
     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ NX01 CANTON FIAR ครั้งที่ 124
สายการบิน
     Air Macau (NX)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     18,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     เมืองจูไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน / ช็อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย / ถนนคู่รัก / ร้านส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้การควบคุมของรัฐบาลจีน / วัดผู่โถว / กวางโจว / ช็อปปิ้งย่านจางเซี้ยะจิ่ว / เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 ตามอัธยาศัย / จูไห่ / มาเก๊า / CITY TOUR มาเก๊า / THE VENETIAN
กำหนดการ
 
     ยังรับได้ค่ะ
Update ครั้งล่าสุด
     13 พ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     CAN NX-02/WRT
ทัวร์
     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ NX02 CANTON FIAR ครั้งที่ 124
สายการบิน
     Air Macau (NX)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     18,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     เมืองจูไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน / ช็อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย / ถนนคู่รัก / ร้านส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้การควบคุมของรัฐบาลจีน / วัดผู่โถว / กวางโจว / ช็อปปิ้งย่านจางเซี้ยะจิ่ว / เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 ตามอัธยาศัย / จูไห่ / มาเก๊า / CITY TOUR มาเก๊า / THE VENETIAN
กำหนดการ
 
Update ครั้งล่าสุด
     13 พ.ย. 61 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 12 รายการ                     Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 087-586-0909  097-431-7878
Line id : wtravel.co.th
 
อีเมลล์ tour@worantex.com
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

offline Close

Image